Tuyển dụng​

Tham gia vào Pharmacity

B2B Sales Specialist

Trách nhiệm chính

 • Xác định nhu cầu của khách hàng và đề xuất các sản phẩm phù hợp;
 • Gặp gỡ khách hàng và đưa ra đề xuất để đạt được thỏa thuận;
 • Thiết lập và cập nhật cơ sở dữ liệu B2B;
 • Duy trì mối quan hệ với khách hàng B2B;
 • Tùy chỉnh các giải pháp sản phẩm để tăng sự hài lòng của khách hàng;
 • Xây dựng mối quan hệ tin cậy lâu dài với khách hàng;
 • Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường;
 • Thiết lập các cuộc họp hoặc cuộc gọi giữa các khách hàng (tương lai);
 • Báo cáo cho Người quản lý B2B về kết quả bán hàng (hàng tuần / hàng tháng / hàng quý). Thực thi công việc theo yêu cầu của người quản lý;
 • Luôn cập nhật các sản phẩm mới và kế hoạch định giá / thanh toán mới từ nhóm Giao dịch

Yêu cầu

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Office (word, excel, power-point) / Làm quen với MS Excel (phân tích bảng tính và biểu đồ).
 • Giỏi tiếng Anh.
 • Sẵn sàng đi ra ngoài để gặp gỡ khách hàng.
 • Kinh nghiệm thực hành với nhiều kỹ thuật bán hàng (bao gồm cả các cuộc gọi lạnh)
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.
 • Sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao
 • Sẵn sàng làm việc với thời gian linh hoạt đáp ứng yêu cầu công việc

Ứng tuyển trực tiếp

Vui lòng điền thông tin ứng tuyển


  Tìm kiếm nhiều cơ hội khác