CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Pharmacity - Gắn kết Đam mê, Mục tiêu và Thành công

24 vị trí :
Bank Accountant
Hồ Chí Minh
30/11/2021
Revenue Reconcile Accountant
Quận 2, TP.HCM
30/11/2021
CRM Supervisor
Ho Chi Minh City
30/11/2021
Chief Retail Officer
Ho Chi Minh City
31/12/2021
Chief Marketing Officer
Ho Chi Minh City
31/12/2021
Compliance Director
Ho Chi Minh City
31/12/2021
Mass Recruitment Specialist
Ho Chi Minh City
30/11/2021
20/11/2021
ERP Technical
Ho Chi Minh City
30/11/2021
Buyer (Vitamin)
Ho Chi Minh City
20/11/2021
Admin Supervisor
Quận 2, TP.HCM
31/10/2021
Retail Sales Controller
Ho Chi Minh City
04/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
15/12/2021
Software QA/QC
Ho Chi Minh City
31/12/2021
Brand Manager
Hồ Chí Minh
23/09/2021
Customer Services Staff
Hồ Chí Minh
16/09/2021
28/08/2021
Data & Promotion Staff
Hồ Chí Minh
05/11/2021
Back-end Developer
Dist 2, Ho Chi Minh City
18/11/2021