CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Pharmacity - Gắn kết Đam mê, Mục tiêu và Thành công

46 vị trí :
21-05-2021
Tester
Tp.HCM
21-04-2021
21-04-2021
21-04-2021
21-04-2021
19-04-2021
Regional Sales Manager (Mekong – 01, South – 01)
Khu vực Miền Nam (Mekong & South)
31-03-2021
Dược sĩ Kho hỗ trợ Nhà Thuốc
Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển dụng liên tục
28-02-2021
Tuyển dụng liên tục
Tuyển dụng liên tục
Nhân viên Kho (Tp.HCM)
Bình Thạnh, Tp.HCM
Tuyển dụng liên tục
Nhân viên Kho (Long Thành)
Long Thành, Đồng Nai
31-03-2021
31-03-2021
Dược sĩ bán hàng (Biên Hòa)
Biên Hòa, Đồng Nai
31-03-2021